Logo text

Ivan Pinkava, Eliáš Dolejší, Petr Vaňous - Napřed uhořet

Popis:

Knihu Napřed uhořet vydáva nakladatelství BiggBoss a Galerie výtvarného umění v Ostravě u příležitosti výstavy: Ivan Pinkava / Eliáš Dolejší – Napřed uhořet.

Název knihy Napřed uhořet naznačuje postoj. Není jednorozměrný ani jednosměrný. „Oběť“ jako nástroj odstupu a sebeironie. Má v sobě i momenty odlehčení. Podstatným momentem je tu samotný proces „hoření“. Látková proměna. Tu si lze představit doslova – jako hořící plamen, nebo metaforicky – jako cosi, co „spaluje“. Každá tvorba v sobě toto energetické spalování předpokládá, neboť právě tudy vede cesta k tomu, aby transformací něco vzniklo. Nic se neděje jen tak. Ale proč uhořet „napřed“? Vraťme se k předpokladu tvorby. V názvu je uložena časová posloupnost. Člověk, který tvoří, je nejprve spalován. Co ale nastane potom? Poté, co odezní tento transformační proces? To nikdo netuší. Můžeme se pouze vždy znovu a opakovaně domnívat, jaký horizont se tímto aktem zjeví, nebo uzavře, a jakým způsobem. Tato opakující se situace nejistoty – v životě, v tvorbě, při jakémkoliv rozhodování – vyvolává dvě základní protichůdné lidské reakce – souhlas a odpor, úzkost a zlehčení, aktivitu a pasivitu, obavy a euforii. Dvě střídající se polarity, v nichž se odehrává jak fotografické dílo Ivana Pinkavy (nar. 1961), tak sochařská tvorba Eliáše Dolejšího (nar. 1982).

Koncepce knihy: Petr Vaňous
Redakce: Eva Hrubá, Jana Malášek Šrubařová
Text: Petr Vaňous
Grafická úprava: Petr Bosák, Robert Jansa (20YY designers)
Úprava reprodukcí: Radek Typovský
Fotografie: Archiv GVUO

Tisk: Tiskárna Helbich, a. s., Brno

© BiggBoss 2018
© Galerie Výtvarného umění v Ostravě 2018

Zakoupením jakéhokoliv titulu přímo z e-shopu BiggBoss podporujete existenci labelu i samu možnost vydávat další knihy. Vaší podpory si nesmírně vážíme, děkujeme!

Cena
350 Kč