Logo text

Tomáš Brousil: Typo 9010

Description:

Typo 9010
Czech Digitized Typefaces 1990–2010

Typo 9010 unites an encyclopaedic collection of Czech digitized typefaces starting from 1990, a time when computers were starting to replace phototypesetting and copying letters by hand, and ending with 2010, when almost a dozen small type foundries were operating in the country. The book captures the most important moments at the oldest Czech type design studio (at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague) and recapitulates the most important milestones in the industry. Short texts by Czech and international typographers describing the atmosphere of the times are distributed throughout the book, which aims to present Czech type design and its digital beginnings in as much detail as possible while placing it into an international context.
Over the past twenty years Czech type designers have created a number of widely popular typefaces – plus tonnes of designs that got lost, have remained tucked away in desk drawers or have been stored in a long-forgotten format on a few floppy disks. We tried to track down as many as we could. If needed, we renovated the original digital files and created useable font files from them. Then we arranged this collection of typefaces into a book that acts as a sort of typeface specimen. Many of these typefaces hold their own unique stories, and you will learn about several of them in the accompanying texts.

Typo 9010
České digitalizované písmo 1990–2010

Publikace Typo 9010 encyklopedicky shromažďuje česká digitální písma. Začíná v roce 1990, v období, kdy fotosazbu a ruční překreslování písem nahradily počítače, a končí v roce 2010, v okamžiku, kdy v republice působí téměř desítka malých písmolijen. Zachycuje nejdůležitější okamžiky v nejstarším písmovém ateliéru na UMPRUM v Praze a shrnuje podstatné oborové události. Publikací prostupují texty českých a zahraničních typografů, které popisují atmosféru doby. Snahou publikace je poprvé co možná nejpodrobněji prezentovat českou písmovou tvorbu v jejích digitálních počátcích, a zařadit ji tak do světového kontextu.
Během posledních dvou desetiletí vznikla v České republice řada písmových návrhů, které dobře známe, ale stejně tak spousty těch, které skončily v šuplících, ztratily se, nebo zůstaly na starých disketách ve formátech, které dnes stěží otevřeme. Pokusili jsme se jich vypátrat co nejvíce, původní digitální soubory jsme v případě potřeby renovovali a vytvořili z nich použitelné písmové soubory. Tuto sbírku jsme následně uspořádali do publikace, která funguje jako písmový vzorník. Mnohá z těchto písem mají svůj unikátní příběh: některé z nich se dozvíte v doprovodných textech publikace.

Koncept/Concept: Tomáš Brousil
Editor: Petra Dočekalová
Koncept publikace/Book concept: Zuzana Lednická
Grafická úprava/Design: Zuzana Lednická, Radek Sidun
Texty/Texts: Petr Babák, Filip Blažek, Veronika Burian, Karel Haloun,
Ondřej Chorý, Bas Jacobs, Pavel Noga, Jan Solpera, František Štorm
Překlad/Editing and translations: Elizabeth Spacilova, John Comer
Publikace je česko-anglická.
Typo 9010 is a bilingual publication (English and Czech)

Velikost/Size: 220 × 300 mm
Počet stran/Pages: 288
Vazba/Binding: V8 flexo
ISBN: 978-80-906019-5-6

Cena
Vyprodáno