Logo text

Člověk=Stroj / Man=Machine

Popis:

Autor: Michal Škapa / 2014

sítotisk na 500 g černém papíře

screen print on 500 g black paper

500 × 700 mm

podepsáno / signed

1 barva – bílá

1 color – white

Cena
Vyprodáno