Logo text

GRID – magazín

Popis:

GRID je nový graffiti magazín, který se svými 280 stranami připomíná spíše než časopis knihu. Formát je standardní, a pohybuje se poblíž běžného rozměru A4. Selekce fotografií reflektuje zhruba poslední 3 roky pouličního graffiti z Prahy, Brna, Ostravy a Bratislavy. Co se týká textové stránky, první číslo GRIDu obsahuje rozhovory s GR a Mouserem (Praha), Argutem a Operou (Brno), DSTS Crew (Ostrava) a Adictem (Bratislava). Za celkovým vznikem magazínu stojí pražská čtveřice ve složení Justn 63, JanKay 0811, V518 a Magio Works.
Vychází 18.12.2019

Cena
300 Kč