Logo text

Michal Škapa - Analfabet

Popis:

katalog k výstavě a přehled tvorby

Michal Škapa aka TRON (1978) je jedním z nejvýraznějších autorů spojených s českou graffiti scénou. Řadí se do silné generace writerů, která nastoupila v polovině 90. let, a dlouhodobě patří mezi její lídry. O jeho kvalitách svědčí i fakt, že se postupně dokázal prosadit v běžném galerijním provozu. Důkazem je i výstava ANAL FABET, zaměřená na tu část tvorby, která přímo vychází z graffiti kořenů a zabývá se písmem jako abstraktním znakem s výrazným emocionálním nábojem. Dynamické strukturální kompozice vytvořené v různých médiích provokují koncentrovanou energií rukopisu i kryptograficky šifrovaným obsahem. Ironizující název naráží na problematičnost a ne/srozumitelnost graffiti pro většinového diváka. První souborný katalog Michala Škapy monitoruje jeho nejnovější práce v kontextu vývoje celé dosavadní tvorby.

Michal Škapa aka TRON (b. 1978) is one of the top writers on the Czech graffiti scene. He has long been one of the leaders of the generation that rose to prominence in the mid-nineties. The breadth of his talent is borne out by the fact that his work now regularly features in galleries. An example of this is the exhibition ANALPHABET, which focuses on that aspect of his work with its roots in graffiti and a fascination with font as an abstract symbol possessing a highly expressive emotional charge. Dynamic structural compositions drawing on different media provoke the viewer by virtue of the concentrated energy of their handwriting and their cryptographic content. The ironic title refers to the problematic of the un/intelligibility of graffiti for most viewers. This is the first comprehensive catalogue devoted to the work of Michal Škapa and places his most recent output within the context of the development of his oeuvre up till now.

Michal Škapa aka Tron – Analfabet

112 stran, pevná vazba, 3 druhy obálek

Kurátor výstavy a text / Curator of Exhibition and Text
Radek Wohlmuth

Grafický design / Graphic Design
Jan Matoušek (Magio Works)

Fotografie / Photos
Jiří Švorc, Martin Schubert

Vydala
Trafo gallery

Zakoupením jakéhokoliv titulu přímo z e-shopu BiggBoss podporujete existenci labelu i samu možnost vydávat další knihy. Vaší podpory si nesmírně vážíme, děkujeme!

Cena
Vyprodáno