Logo text

Plechovky III – inverze / Cans III – Inverse

Popis:

Autor: Michal Škapa / 2016

sítotisk na 200 g černém papíře

screen print on 200 g black paper

500 × 700 mm

podepsáno / signed

3 barvy – modrá / hnědá / žlutá

3 colors – blue / brown / yellow

Cena
1 250 Kč