Logo text

VRAKOVIŠTĚ / JUNKYARD

Popis:

Autor: Michal Škapa / 2011

sítotisk na 150 g recyklovaném papíře
screen print on 150 g recycle paper

700 × 500 mm
podepsáno / signed

verze A
4 barvy – žlutá / modrá / zelená / černá
4 colors – yellow / blue / green / black

verze B
4 barvy – modrá / magenta / fialová / černá
4 colors – blue / magenta / violet / black
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cena
Vyprodáno