Logo text

M.Škapa, J.Kříbek, 518: 2666 Praha Odyssey

Popis:

Graffiti sketchbook: Vladimir 518, Michal Škapa, Jan Kříbek

Smyslem tohoto sketchbooku není vytvoření další klasické obrazové databáze pro writery, nemá ani vysvětlovat, nebo přibližovat ostatním lidem graffiti jako takové. Jedná se o vizualizaci obsese, o níž sní drtivá většina writerů. Vybrali jsme sto autorů, zpracovali přes dva tisíce skic a kolážovým způsobem pokryli celou Prahu. Vítejte v bludišti.

The intention of this sketchbook is not the creation of another picture gallery for graffiti writers. Its intention is neither to explain or introduce graffiti art as such to the public. It represents the visualisation of a manic obsession which is the dream of the majority of writers. We have selected works by 100 of artists compiled around 2000 sketches and covered Prague in collages. Welcome to the maze.

Cena
Vyprodáno