Logo text

CAP: book

Popis:

Graffiti jako prezentace holé přítomnosti. Neboli: Jsme tady a žijeme na těchto ulicích. Psychologie gangu, rodiny a kmene. A nakonec CAP. Autorský 290stránkový souhrn děl radikální crew, který doplňuje konstruktivní text Václava Magida o vzniku a smyslu graffiti – od vůbec prvního rozhovoru na stránkách The New York Times v roce 1971 až po založení Crew againt people jako reakci na návrat k původní syrovosti newyorské scény 70. let a především hledání nové (sebe)kritické linie v rámci žánru. Na vizuální identitě knihy se podíleli grafičtí designéři Petr Bosák, Robert Jansa a Michal Škapa. Publikaci vydal Bigg Boss v roce 2007.

Cena
500 Kč